Pravidla pro vstup na kongres

Prezenční forma kongresu – pravidla 


Pro vstup na kongres bude vyžadováno obecné opatření O-N-T: (celkové znění ZDE).

Očkování

- vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Očkování se prokazuje certifikátem.


Negativní test

-  vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) Absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem.
b) Absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.


Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

-  vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem. 

Povinnost nosit respirátor 

Ve všech vnitřních prostorech, kde není možné držet rozestup od ostatních osob alespoň 1,5 metru,  platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).