Kurz radiační ochrany


 

Kurz se koná ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 8.00 hod.

Cena kurzu 2.057,- Kč včetně DPH 

 • Každý účastník Osteologického kongresu se může Kurzu účastnit - stačí si ho zvolit v přihlášce v sekci: Doprovodné akce.
   
 • Zájemce POUZE o výše uvedený Kurz radiační ochrany musí také vyplnit přihlášku, v registračním poplatku si vybere "Účast pouze na Kurzu radiační ochrany" a v Doprovodných akcích si zvolí "Kurz radiační ochrany".

   

 

Pozvánka na kurz

příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

 

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na kurz „Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta“, kterou pořádá společnost M.G.P. spol. s r.o. dne 9. 9. 2021 v rámci konání Osteologického kongresu v Hradci Králové.

Provozovatelé kostních denzitometrů se od 1. 1. 2017 stali registranty a při používání tohoto zdroje ionizujícího záření musí být na pracovišti přítomna osoba zajišťující radiační ochranu registranta. Osoby zajišťující radiační ochranu registranta musí absolvovat každých 5 let tzv. „opakovací kurz z radiační ochrany“.

Podle současně platné legislativy je délka trvání tohoto kurzu 6 vyučovacích hodin. Po absolvování kurzu získá každý účastník „Osvědčení“, které je třeba doložit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v žádosti o registraci k používání kostního denzitometru  podle § 10 a 13 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, nebo při kontrole. (Není již třeba povolení).
Současně připomínáme, že dohled nad radiační ochranou na pracovištích s kostním denzitometrem už nelze zajistit  dohlížející osobou,  je vyžadováno ustanovení osoby zajišťující radiační ochranu registranta, která bude absolvovat tento kurz.

Společnost M.G.P. spol. s r.o. je držitelem povolení SÚJB k pořádání přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta podle § 9 odst. 6 písm. b) zákona č.263/2016 Sb.

Cena kurzu je 2.057,-  Kč včetně příslušné DPH.

 
Program kurzu
 • Zahájení kurzu, organizační a technické pokyny
 • Základy fyziky, monitorování, způsoby detekce ionizujícího záření
 • Biologické účinky ionizujícího záření
 • Organizace radiační ochrany
 • Požadavky na lékařské ozáření
 • Zkoušky zdrojů ionizujícího záření
 • Závěr kurzu, test a hodnocení, rozdání „Osvědčení o absolvování kurzu“