Informace pro firmy

Vážení partneři,

a vědomě používám toto oslovení, protože mezi klinickými lékaři a firemními představiteli musí existovat partnerství – dovoluji si Vás pozvat k účasti na XXIV. Kongresu českých a slovenských klinických osteologů. Budeme ho pořádat ve dnech 9. – 11. září 2021 v Hradci Králové. Je to nepochybně největší a nejvýznamnější osteologická akce v obou našich zemích a jsme přesvědčeni, že i v letošním roce shromáždí nejen početně, ale i špičkovou kvalitou zastoupené odborníky z ČR i SR, včetně zahraničních hostů, a že se epidemiologická situace uklidní natolik, že kongres proběhne v tradičním, osobním setkání.

Neumíme si představit, že byste na kongresu chyběli - i my potřebujeme nové a aktuální informace o Vašich produktech a postupech, tak jako Vy potřebujete informace o tom, kterými směry se náš obor vyvíjí a jaké jsou a budou potřeby nových moderních diagnostických a především terapeutických postupů. Bez vzájemné spolupráce to nejde.

Kongresu se zúčastní přibližně 400 odborníků z České a Slovenské republiky.

Odborný program je velmi bohatý a hlavní témata jsou velmi široká a mezioborová. Vycházíme i tentokrát z toho, že naprostá většina našich pacientů vyžaduje komplexní péči
a  multioborový přístup.

Hlavními tématy letošního kongresu jsou
    •    vliv pandemie na diagnostiku a léčbu osteoporosy, telemedicína a umělá inteligence
    •    incidence a prevalence osteoporosy a FLS
    •    společná problematika nefrologických a osteologických pacientů
    •    léčba metabolických chorob skeletu, včetně nežádoucích vedlejších účinků
    •    bolest a přístup k bolesti u pacientů s osteoporosou
    •    sekundární osteoporosa
    •    dětské metabolické kostní choroby
    •    vitamin D a klinická osteologie
    •    historie a vývoj klinické osteologie v ČR a SR
    •    sarkopenie a osteoporosa

V rámci kongresu je přichystán doprovodný program, do jehož jednotlivých částí Vám nabízíme možnost sponzorsky vstoupit.

Těším se proto, že všichni, kteří hrají a chtějí hrát významnou roli v klinické osteologii a všech navazujících oborech, budou na Kongresu českých a slovenských osteologů v září letošního roku v Hradci Králové.
                    

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h.c.
president Kongresu
 

V prostorách KC ALDIS bude uspořádána doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů.

Máte-li zájem o firemní prezentaci nebo o nabídku partnerství na této akci, neváhejte nás kontaktovat.
 

Bližší informace o možnostech nabídky partnerství

Produkce BPP s. r. o.
Bořek Procházka
mobil: 603 209 877
e-mail: prochazka@bpp.cz

Základní účast na doprovodné výstavě

Produkce BPP s. r. o.
Zuzana Poláchová
mobil: 731 651 348
e-mail: sekretariat@bpp.cz