Odborný program

ČTVRTEK  9. 9. 2021

Kurz radiační ochrany - Labský sál

08:00 - 13:00

Kurz radiační ochrany

LÉKAŘSKÁ SEKCE - Velký sál

13:00 - 13:45

Slavnostní zahájení

  prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. - předseda SMOS
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP - předseda SOMOK
MUDr. Jan Rosa - vědecký sekretář SMOS
MUDr. Pavol Masaryk, CSc. - vědecký sekretář SOMOK

13:45 - 14:15

Čestná Blahošova přednáška

předsedající: Vladimír Palička, Juraj Payer
  Stáří a kost
Petr Broulik 

14:15 - 14:25

Přednáška vyzvaného hosta

předsedající: Vladimír Palička, Juraj Payer
  Pokles sérového kalcitriolu po zlomenině kyčle je asociován se zvýšením syntézy FGF23 v osteocytech
Jan Štěpán

14:30 - 15:30

Vliv pandemie SARS-CoV-2 na diagnostiku a léčbu osteoporózy 

předsedající: Jan Rosa, Soňa Tomková
  Péče o pacienty s osteoporózou v podmínkách pandemie
Jan Rosa
  Úskalí terapie denosumabem v době covid19 pandemie (sdělení s kazuistikou)
Jiří Běhounek
  Súčasný stav liečby osteoporózy na Slovensku
Soňa Tomková
  Diskuze
15:30 - 16:00
Přestávka
 

16:00 - 16:30

Symposium podpořené společností STADA PHARMA CZ

předsedající: František Šenk 
  Současné postavení teriparatidu v léčbě osteoporózy, nové trendy v indikaci a  jejich efektivita
Václav Vyskočil

16:30 - 17:00

Symposium podpořené společností BIOMIN

předsedající: Vladimír Palička
  Suplementace přírodního vápníku v kombinaci s vitaminy D3 a K2 v managementu osteopenie u postmenopauzálních žen - humánní klinická studie BIOMIN
Juraj Payer

17:00 - 18:20

Incidence a prevalence osteoporózy, sekundární prevence systémem FLS 

předsedající: Richard Pikner, Beata Špániková
  Osteoporotické zlomeniny, provedení DXA a léčba v období 1 rok před až 1 rok po zlomenině - data z Národního registru hrazených zdravotních služeb za roky 2016-2019
Richard Pikner
  10letá četnost zlomenin proximálního femuru a % operovaných -  data z Národního registru hrazených zdravotních služeb
Richard Pikner
  Aktuální stav realizace projektu FLS OSTEO - Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané zlomenině
Pavel Němec
  Q-OSTEOPORÓZA: první program pro komplexní hodnocení kvality péče o pacienty v riziku osteoporotických zlomenin
Jaroslav Duba
  Kost v gynekologické ambulanci
Eva Klimovičová
  Diskuze

 

SESTERSKÁ SEKCE - Labský sál

16:00 - 18:00

Sesterský blok

předsedající: Věra Holková
  Nízká denzita kostního minerálu při rutinním měření není vždy v důsledku osteoporózy
Oldřiška Lukášková
  Vysoká denzita kostního minerálu v klinické praxi: přehled příčin
Markéta Urbánková
  Co ukázaly denzitometrické nálezy pacientů Hemodialyzačního střediska FN Hradec Králové?
Věra Holková 
  Výskyt a lokalizace fraktur u pacientů sledovaných po transplantaci ledviny ve FN Hradec Králové
Zuzana Kmentová 
  Vitamin D a jeho hladiny u dialyzovaných a transplantovaných pacientů sledovaných ve FN Hradec Králové
Michaela Vágnerová 
  Diskuze

 

 

PÁTEK  10. 9. 2021

LÉKAŘSKÁ SEKCE - Velký sál

08:30 - 09:30

Metabolické choroby skeletu v dětském věku 

předsedající: Štěpán Kutílek, Milan Bayer, Pavol Masaryk
  Novinky v diagnostice a terapii rachitid
Zdeněk Šumník
  Chyby, omyly a mýty při diagnostice metabolických onemocnění skeletu v dětském věku
Štěpán Kutílek
  Juvenilní Pagetova choroba – přehled a první případ v České republice s unikátní smíšenou heterozygotní mutací genu TNFRSF11B
Jana Horáčková
  Co vše způsobil Covid
Milan Bayer
  Kostní projevy Gaucherovy nemoci  
Přednáška s laskavou podporou společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic 
Martin Magner

09:30 - 10:30

Vitamin D

předsedající: František Šenk, Vít Kuba, Peter Jackuliak
  Jak šel čas s vitaminem D
Štěpán Kutílek
  Vitamín D  a jeho stanovení v praxi Osteocentra využívající různé laboratoře – porovnáváme porovnatelné   a stačí  suplementace 1500 UI vitamínu D denně?
Petr Kasalický
  Biologicky dostupné formy vitaminu D – možnosti stanovení a jejich význam v klinické praxi
Alena Tichá
  Deficit D-hormónu pri cerebellárnej ataxii a paraparéze DKK
Emil Fraenkel

10:30 - 10:50
 

Přestávka
 

10:50 - 11:30

Symposium podpořené společností GlaxoSmithKline

předsedající: Vladimír Palička
  PPI- osteoporóza- zlomeniny
Jiří Jenšovský
  Metabolizmus vápníku a vitamínu D a kostní změny u gastrointestinálních chorob
Ludmila Brunerová

11:30 - 12:50

Sekundární osteoporóza

předsedající: Pavel Horák, Juraj Payer
  Sekundární osteoporóza, časté příčiny, diagnostika a léčba
Pavel Horák
  Hormonální léčba endometriózy a její vliv na kostní metabolismus
Martina Skácelová
  Vertebrálne fraktúry  u akromegalikov sa vyskytujú napriek biochemickej kontrole ochorenia a ich najlepším prediktorom je kortikálna objemová kostná minerálna denzita
Martin Kužma
  Vývoj kostní hustoty a trabekulárního skóre u pacientů po orgánové transplantaci
Jana Brunová
  Osteoporóza asociovaná s těhotenstvím – kazuistika
Eva Lokočová
  Diskuze
12:50 - 14:00
Oběd
 

14:00 - 15:00

Symposium podpořené společností AMGEN 

předsedající: Vladimír Palička 
  Osteoporóza  - smrtelné onemocnění. Co můžeme změnit?
  Úvodní slovo -  Epidemiologie osteoporózy a projekty FLS  
Vladimír Palička
  Je sekvenční léčba osteoporózy nový trend?
Jan Rosa
  Je osteoporóza smrtelné onemocnění?
Ludmila Brunerová
  10 let léčby s preparátem Prolia aneb jak šel život v antiresorpční léčbě v jednom osteocentru
Petr Kasalický
  Diskuze 

15:00 - 16:00

Metabolické onemocnění kostní tkáně u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

předsedající: Vladimír Palička, Sylvie Dusilová Sulková, Martin Kužma
  Nefrologický pacient v osteologické ambulanci
Sylvie Dusilová Sulková
  Fibroblastový rastový faktor 23 je asociovaný s trabekulárnym kostným skóre v skorých štádiach chronického ochorenia obličiek 
Martin Kužma
  Možnosti léčby minerálové a kostní nemoci při chronickém onemocnění ledvin
Kamil Žamboch
16:00 - 16:30
Přestávka
 

16:30 - 17:10

Symposium podpořené společností WÖRWAG Pharma Česko

předsedající: Vladimír Palička
  Okrúhly stôl o okrúhlom chrbte
  Chrbát z pohľadu reumatológa - osteológa
Soňa Dubecká
  Chrbát z pohľadu neurológa
Milan Grofik
  Diskusia

17:15 - 18:15

Vedlejší a nežádoucí účinky při léčbě osteoporózy

předsedající: Václav Vyskočil, Peter Vaňuga
  Nežádoucí účinky v léčbě osteoporózy
Milena Dolejšová
  Primární, sekundární a terciární prevence osteonekrózy čelistí způsobené léčivy u osteologických pacientů
Lukáš Hauer
  Srovnání výskytu ONJ po extrakci zubů u pacientů s a bez léčby osteoporózy 
Václav Vyskočil
  Oboustranná atypická zlomenina u pacientky léčené bisfosfonáty
Václav Vyskočil

 

 

SOBOTA 11. 9. 2021

LÉKAŘSKÁ SEKCE - Velký sál

08:30 - 09:30

Varia

předsedající: Petr Kasalický, Emőke Šteňová 
  Nová mutace CYP24A1 u mladého pacienta s nefrolithiázou
Jana Jiráčková
  Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida  (CRMO) v dětském věku 
Kateřina Bouchalová
  Kasuistika pacienta  s  hypokalcemií a sekundární relativní hypo PTH při hypomagnezemii
Petr Kasalický
  Kasuistika-hypokalcémie
Martin Hrbek
  Naše skúsenosti s osteoanabolickou liečbou glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy u reumatických pacientov.
Pavol Masaryk

09:30 - 10:30

Bolest a přístup k bolesti u metabolických chorob skeletu 

předsedající: Jana Hrubešová, Alexandra Letkovská
  Možnosti léčby bolesti při osteoporóze
Jana Hrubešová
  CT navigované intervenční zákroky u nemocných s osteporózou
Pavel Ryška
  Konopí v léčbě bolesti při osteoporóze
Jana Hrubešová

10:30 - 10:45

Symposium podpořené společností Kyowa Kirin Pharma

předsedající: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
  X- vázaná hypofosfatemická křivice
  Není křivice jako křivice
Štěpán Kutílek
10:45 - 11:15
Přestávka
 

11:15 - 12:15

Diferenciální diagnostika metabolických onemocnění skeletu 

předsedající: Vít Zikán, Zdenko Killinger
  Diferenciální diagnostika metabolických onemocnění skeletu v klinické praxi               
Vít Zikán
  Kostní nemoc při primární hyperparatyreóze
Ivan Raška
  Typická subtrochanterická zlomenina femuru a zlomenina tibie u 52leté ženy s hypofosfatázií: diagnostika a současné možnosti léčby 
Dana Michalská
  Fibrózní dysplazie
Ivan Raška
11.30 - 14.00
Oběd
 

12:15 - 12:45

Závěr kongresu

  Vladimír Palička, Juraj Payer

 

Posterová sekce

Foyer

P 01 Polymorfizmus Cdx2 (rs11568820) VDR génu v patogenéze postmenopauzálnej osteoporózy
Marta Mydlárová Blaščáková
P 02 Sudeckův syndrom a možnosti jeho léčby
Dana Randulová
P 03 Stanovení 25-hydroxyvitaminu D3 a 25-hydroxyvitaminu D2 a jejich epiderivátů metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
Jana Maláková

 

Změna programu vyhrazena